copyright


Auteursrecht

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de deWinterWijnen website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij deWinterWijnen. DeWinterWijnen staat de bezoeker van deze site toe om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en te gebruiken, op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.