disclaimer


Inhoud

DeWinterWijnen besteedt veel zorg en aandacht aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van alle informatie. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij hier van tevoren van op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan deWinterWijnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer deWinterWijnen gewaarschuwd wordt voor fouten of de onvolledigheid van gegevens, dan zullen wij indien wij deze fouten of onvolledigheid van gegevens onderschrijven zo spoedig mogelijk overgaan tot verbetering, aanvulling of correctie.